Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Daplun ABG Tua

Comments Off

Senajan wis umur ditambah kelakuane ndesani tapi sing jenenge Daplun kiye gayane kaya bocah enom. Ndeyan wong sing kaya kiye sing sok diundang karo paraban ABG Tua. Ceritane Daplun sore kuwe dolan meng alun-alun. Weruh akeh ABG, deweke dadi kemlecer pengin kenalan. “Jan bocaeh ayu-ayu banget,” batin Daplun. Mbarang kaya kuwe Daplun marani salah sijine […]

Continue reading …

Latihan Ngitung Angka

Comments Off

Daplun sing tembe sekolah nang taman kanan-kanak dina kuwe olih pelajaran berhitung. “Jajal nang kene sapa sing wis bisa ngitung angka,” Bu Guru Dakem takon. Ditakoni kaya kuwe ora nana bocah sing semaur kabeh padha meneng. “Ayo sapa sing bisa mengko olih hadiah,” gurune takon kambi aweh iming-iming. Mbarang gurune ngomong ana hadiaeh Daplun langsung […]

Continue reading …

3 + 3 Padha Karo 6

Comments Off

Wis ana sewulan Daplun, Kemplu karo Kucluk dirawat nang rumah sakit perkentiran. Dina kiye doktere jadwale ngetes wong telu mau wis ana kemajuan apa durung. “Daplun, Kemplu karo Kucluk padha ngeneh,” pak dokter ngundang wong telu mau. “Ana apa boss,” Daplun sing angger ngundang doktere karo undangan boss semaur. “Ora papa inyong cuman arep takon,” […]

Continue reading …

Ditulis Apa Ora?

Comments Off

Awan kuwe Pak Guru Daplun sing dadi guru nang sekolah dasar agi mbagikna formulir daftar isian murid. Nang formulir mau kon diisi data murid karo data wong tuwane. Ndilalah nang kelas kuwe ana bocah siji sing ora mudengan sing sok merekna guru Daplun emosi. Aben ana tugas mesti murid sing jenenge Kemplu bolak-balik takon kaya […]

Continue reading …

Upacara 17-an

Comments Off

Wingi pas tanggal 17 agustus dadi dina istimewa nggo bangsa Indonesia, mergane tahun 1945 gemiyen bangsa Indonesia merdeka sekang jajahane landa. Nah, nggo ngormati nang sekolah-sekolah karo instansi pemerintahan pada nganakna upacara, ora ketinggalan nang kampung-kampung. Termasuk kampunge Daplun, ya pada bae nganakna upacara. Critane Daplun dadi komandan upacara, pak RT sing dadi inspektur upacara. […]

Continue reading …