Archive for the 'Mblaketaket'

dokter Daplun Selingkuh

Kiye cerita Daplun sing gaweane dadi dokter....
Read more

Ngerasa Dadi Bancet

Gara-gara ditinggal bojone Daplun dadi kenthir....
Read more

Nonton Nang Bioskop

Bubar gajian Kemplu dolan maring umaeh Daplun,...
Read more

Arep Kabur Sekang RSJ

Cerita kiye kedadiane nang rumah sakit jiwa. Awan...
Read more

Priksan Lara Untu

Wis pirang dina kiye Daplun agi lara untu. ...
Read more