Archive for the 'Mblaketaket'

Luraeh Kilangan Manuk

Esuk-esuk Lurah Kemplu kesuh-kesuh, soale manuk...
Read more

Ngingu Manuk Beo

Daplun tembe baen tuku manuk beo. Aben dina nang...
Read more

Nglamar Gawean

Bolak balik ngalamar gawean sidane Daplun olih...
Read more

dokter Daplun Selingkuh

Kiye cerita Daplun sing gaweane dadi dokter....
Read more

Ngerasa Dadi Bancet

Gara-gara ditinggal bojone Daplun dadi kenthir....
Read more