Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Adu Kendel Prajurit

Comments Off on Adu Kendel Prajurit

Daplun, Kemplu karo Kucluk kanca sekampung sing kawit cilik dolan bareng siki wis padha dadi wong hebat kabeh. Telu-telune padha dadi jenderal. Dina kuwe jenderal telu mau agi padha ketemuan, terus padha pamer kekendelane prajurite dewek-dewek. “Jajal prajurite sapa sing paling kendel nang kene?” Daplun takon. “Ya jelas prajuritku,” Jenderal Kemplu semaur. “Lah ora, mesti […]

Continue reading …

Hadiah Sekang Muride

Comments Off on Hadiah Sekang Muride

Pas perayaan dina Guru Nasional, Pak Guru Kemplu diwai kado nang bocahan merga pada tresna. Bagol anake bakul buku aweh kado sing dibungkus rapi. Pak Kemplu nggoyang-nggoyangna kotake nang nduwur sirah banjur ngomong. “Inyong yakin nek kiye isine buku karo bolpoin, benar ora gol..?” “Pak Guru bener,’ Bagol katon seneng. “Tapi bisane pak guru ngerti […]

Continue reading …

Daplun Naksir Cah Wadon

Comments Off on Daplun Naksir Cah Wadon

Daplun sing suwe ngranto wis seminggu bali meng kampunge. Wis seminggu uga Daplun kiye agi kepikiran karo cah wadon anakke Pak RT. Senajan wis meranto suwe tapi Daplun kiye bocaeh isinan banget dadi ora wani nembung. Awan kuwe Daplun agi jagongan nang teras karo tanggane si Kemplu. Ndilalah Dakem anake pak RT liwat. “Bocah koh […]

Continue reading …

Padha Ndobol

Comments Off on Padha Ndobol

Dina kuwe bali sekolah, Daplun, Bagol, Bugel karo Kemplu agi padha dophokan nang ngisor wit pelem. Kaya biasane angger wis ngumpul, kuwe bocah mesti padha ndobol sing ora-ora. “Geh, ko padha ngerti ora bisane kae gunung dijenengi Gunung Tugel?” Bagol takon maring kanca-kancanne. “Ya mbuh?”  Bugel semaur. “Dijenengi Gunung Tugel mergane gemiyen kae gunung ditugel […]

Continue reading …

Wong Wadon Dibegal

Comments Off on Wong Wadon Dibegal

Daplun kiye tembe baen dadi polisi. Senajan sekolaeh ora pinter-pinter banget, tapi anu beja ndeyan dadi deweke ketrima dadi polisi. Sawijining dina ana gegeran. Mergane ana wong wadon sing tembe baen dibegal dibuang nang pinggir ndalan kondisine semaput. Kabeh barang-barang wis dijukuti nang begale wong wadon mau dibuang kur gari nganggo celana dalem tok. Ndilalah […]

Continue reading …