Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Bagi Bagi THR

Comments Off

Diinteni ngasi Senin jebul THR-e durung metu-metu sidane kuwe wong-wong nang pabrik pada protes maring boss-se sing jenenge Daplun. “Pokokke karyawan kudu olih THR,” perwakilan karyawan sing jenenge Dawir ngomong. Didemo nang karyawanne Boss Daplun banjur ngedem-ngedemi karyawanne, karo njelasna kebijakan perusahaan babagan THR. “Jan-janne padha ngributna apamaning, kabeh sing dikarepna karyawan mbok tek turuti, […]

Continue reading …

Telat Mangkat Sekolah

Comments Off

Sing jenenge Daplun kiye bocaeh pancen mbeler banget, wis bolak balik aben mangkat sekolah mesti telat. Kaya dina kuwe Daplun ya telat gole mangkat, ndilalah sing mulang gurune Pak Guru Dawir sing kawit mbiyen wis getet banget pengin njewer Daplun. “Kowe kiye jan-jane anu kenangapa sih, bisa-bisane ben dian mangkate telat, apa aben pak guru […]

Continue reading …

Kon Tuku Montor

Comments Off

Bisa adol montor ngasikan akeh, Kemplu dadi sales paling sukses nang kantore. Kemplu bisa dadi sales paling top mergane angger nawakna montor deweke ulet banget pokoke angger wis nawakna, calon konsumene kudu ngasikan tuku montore. Jenenge sales Kemplu kiye gole ngomong pinter banget. Dina kuwe deweke agi nawakna montor maring peternak sapi. “Pak, kiye ana […]

Continue reading …

Ndarani Polisi

Comments Off

Daplun dina kuwe arep maring toko ndilalah montore rusak dadine deweke numpak angkutan kota. “Lah ngadang angkot nang kene baen,” batin Daplun. Ndilalah awan kuwe hawane agi panas banget, wis kaya kuwe dienteni kawit mau ora nana angkot sing liwat. Mbarang ngadeg suwe banget sidane ana angkot sing liwat. “Aduh… tapi deneng kebek temen yah, […]

Continue reading …

Nganggo Tusuk Gigi

Comments Off

Esuk-esuk Nini Dakem wis kesuh-kesuh maring rewange. “Sawiyah, Daplun!!! Ngeneh… inyong arep ngomong!” Dakem ngundang rewange. “Iya, Bu… ana apa?” Sawiyah karo Daplun semaur kambi marani juraganne. Ngerti juraganne sing galak banget kiye agi kesuh-kesuh wong loro mau banjur langsung ndeprok keweden. “Geh inyong arep takon sapa baen sing nganggo tusuk gigi nang umah kiye, […]

Continue reading …