Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Ora Mudeng Bahasa Inggris

Comments Off

Anggota DPR kudu pinter bahasa inggris ben kedadian ora kaya kiye. Ceritane kiye Daplun sing dadi anggota DPR. Daplun kiye wis kondang pinter tapi jan-jane mbuh-mbuhan cuman merga deweke pinter ngomong dadine kaya wong pinter. Mulane kanca kancane mesti padha manut nek Daplun sing aweh saran. Kaya dina kuwe pas ana rapat paripurna anggota DPR […]

Continue reading …

Raup Nggo Ngilangna Ngantuk

Comments Off

Daplun kiye kerja nang penerbitan koran sing paling top nang kota Purwokerto. Deweke kebagian ngode wengi. Sing jenenge ngode wengi Daplun dadi sering ngantuk. Tapi pancen Daplun kiye pinter deweke ora kilangan akal. Nggo ngilangna ngantuk deweke sering raup nang wastafel sing ana nang kantor. “Ben ora ngantuklah raup ndhisit,” batin Daplun kambi mlaku maring […]

Continue reading …

Jeruk Mangan Jeruk

Comments Off

Dina kuwe Kemplu sing kerja dadi pol PP gole mangkat mandan telat. “Asem jan kreinan kaya kiye, dadi kabeh-kabeh kesusu,” batin Kemplu. Bar adus Kemplu gole klamben karo nyruput wedang teh sing disiapna bojone. Mbanjur dilanjut mangan sekobere soale mburu wektu. Mbarang kaya kuwe deweke langsung bae numpak montor terus mak wes….lunga mangkat meng kantor. […]

Continue reading …

Kaya HP Karo Simcard

Comments Off

Sing jenenge Daplun kiye terkenal banget dadi play boy kampung. Endi ana wong wadon mloes mesti langsung dioyok-oyok dirayu-rayu. Pacare nang endi endi ana, kaya vicky prasetyo sing tunangan karo zaskia gotik. Kaya dina kuwe deweke agi nggombali cah wadon sing jenenge Dakem. “Mas Daplun, jan-jane sepira gedemu gole seneng, cinta karo inyong,” Dakem takon. […]

Continue reading …

Ora Wedi Pistol

Comments Off

Wengi-wengi nang kampung padha geger. Soale ana maling sing arep mlebu umaeh Daplun konangan nang wong ronda. Ndilalah wektu semono pas ana polisi karo hansip sing agi liwat dadi melu ngoyok maling sing mlayu banter banget. Weruh malinge mlayu polisine mbanjur ngorong-ngorong. “Maling…!!!! inyong polisi ko kudu menyerah,” Polisine ngorong-ngorong ben malinge wedi. Tapi senajan […]

Continue reading …