Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Ora Wedi Pistol

Comments Off

Wengi-wengi nang kampung padha geger. Soale ana maling sing arep mlebu umaeh Daplun konangan nang wong ronda. Ndilalah wektu semono pas ana polisi karo hansip sing agi liwat dadi melu ngoyok maling sing mlayu banter banget. Weruh malinge mlayu polisine mbanjur ngorong-ngorong. “Maling…!!!! inyong polisi ko kudu menyerah,” Polisine ngorong-ngorong ben malinge wedi. Tapi senajan […]

Continue reading …

Mbalangna Boled

Comments Off

Sawijining dina nang kebun binatang geger. Gara-garane ana rombongan cah lima ribut karo pengawas kebun binatange. Gara-gara gawe ribut sidane rombongan mau dicekeli nang pak polisi. Nang kantor polisi bocah-bocah mau ditakoni termasuk karo pengawas kebun binatange. “Pak polisi, bocah-bocah kiye padha gawe geger tok nang kebun binatang,” pengawas kebun binatange ngomong. “Oh dadi ko […]

Continue reading …

Ngapalna Jeneng Pahlawan

Comments Off

Kaya biasane awan kuwe Bu Guru Dakem mulang nang kelas lima pelajaran sejarah. “Dadi warga negera Indonesia sing berjuang mbelani bangsa, negara, tanah air Indonesia nglawan penjajah nek ora wong sing uripe nduwe tumindak pahlwan nek ora wong sing nduwe karya sing luar biasa migunani kanggo bangsa lan negara Indonesia kuwe sing arane Pahlawan Nasional,” […]

Continue reading …

Dialem Rambute Wangi

Comments Off

Dakem wis ana rong wulan kiye ngode nang kantor sing bonapid. Kantore tingkat pitulas ndilalah deweke kebnagianruangan nang tinggkat pitulase dadi duwur pisan. Aben dina deweke mesti milih numpak lift ben cepet gutul turmaning ora kesel. Kaya dina kuwe esuk-esuk Dakem mangkat ngode, mbarang gutul ruangane Dakem katon kesuh-kesuh. “Ana apasih esuk esuk wis prengat-prengut, […]

Continue reading …

Pamer Anakke Dewek-Dewek

Comments Off

Ana wong papat, Kemplu, Bagol, Bugel karo Daplun sing kawit cilik rantang-runtung mangan turu bareng. Pokoke wong papat mau kaya lagu ‘persahabatan bagai kepompong’. Mbarang wis pada sukses kuwe wong papat mau banjur padha ketemuan nang rumah makan. Kambi mangan wong papat mau banjur padha pamer anakke dewek-dewek. Pertama si Kemplu sing pamer anakke. “Anak […]

Continue reading …