Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Sedulure Kecelakaan

Comments Off on Sedulure Kecelakaan
Sedulure Kecelakaan

Daplun sing kerja dadi sales dina kuwe agi dines meng luar kota. Ndilalah pas nang luar kota deweke ditelpon nang polisi. “Halloo, kiye mas Daplun?” Pak Polisine nelpon. “Iya bener, kiye sapa yah?” Daplun balik takon. “Kiye inyong polisi lalu lintas,” Pak Polisi semaur. “Ana apa ya pak polisi,” Daplun takon. “Kaya kiye mas, sing […]

12 total views, 1 views today

Continue reading …

Kegeden Rumangsa

Comments Off on Kegeden Rumangsa
Kegeden Rumangsa

Awan-awan hawane agi panas-panase Dakem sing raine ayu tur awake semlohe agi nunggoni bis liwat. Wis suwe ora nana bis liwat sekaline ana sing liwat bis katon sesek banget. “Daripada ora ulih-ulih bis wis ben melu umpel-umpelan,” Dakem mbatin. Mbarang diawe-awe nang Dakem bis-se mandeg. Dakem banjur munggah bis, temenan nang njero wis ora olih […]

14 total views, no views today

Continue reading …

Oleh-Oleh Sekang Jakarta

Comments Off on Oleh-Oleh Sekang Jakarta

Kemplu wis limang taun lunga nang Jakarta, rencanane deweke arep bali ndesa. Sedurunge bali deweke kemutan karo adi-adine sing jenenge Bugel, Bagol karo Dakem. “Sedurunge bali bocahan tek telpon sit lah mbok padha kepengin apa,” batin Kemplu. Rong dina sedurunge bali Kemplu nelpon adi-adine. “Hallo.. kiye Bugel..? Kemplu takon lewat HP. “Iya inyong Bugel, kiye […]

13 total views, no views today

Continue reading …

Ngenyang Tivi

Comments Off on Ngenyang Tivi
Ngenyang Tivi

Sawijining dina Daplun dolan-dolan maring toko, deweke mampir maring toko elektronik. “Mbok ana sing cocok ndeleng-ndelenglah,” batin Daplun. Bar kaya kuwe Daplun banjur mlebu meng toko. Mbarang wis ndeleng-ndeleng deweke banjur takon maring penjagane sing jenenge Pak Dawir. “Pak rega tivi kiye piraan ya ?” Daplun takon karo nunjuk  barange. Ditakoni kaya kuwe, semaurane Pak […]

5 total views, 1 views today

Continue reading …

Buka Puasa Karo Udud

Comments Off on Buka Puasa Karo Udud
Buka Puasa Karo Udud

Buka Puasa Karo Udud Wis sepuluh dina lewih gole puasa Dakem merhatikna bojone kang Daplun aben bar ngombe mbatalna puasa mesti langsung nglepus udud nang licak. Disawang-sawang Dakem ora tau weruh nek bojone bar ngombe mbatalna ora njutan madhang sega, apa mangan jaburan, mesti langsung udud. “Kiye wong apa ora kencot ya aben buka ora […]

8 total views, no views today

Continue reading …