Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Kepengin Nggo Rebutan Cah Wadon

Comments Off on Kepengin Nggo Rebutan Cah Wadon
Kepengin Nggo Rebutan Cah Wadon

Daplun sing krungu angger nang kafe Kemplu sering dikrubuti cah wadon dadi kepengin ngerti. “Apa iya yah si Kemplu angger dolan nang kafe akeh cah wadon sing pada merek,” Daplun mbatin. Ora let suwe deweke weruh Kemplu sing langsung dikrubuti cah wadon lima ayu-ayu pisan. “Wah jan Kemplu kaya raja baen, cah wadon ayu-ayu pada […]

148 total views, 1 views today

Continue reading …

Neliti Kodok

Comments Off on Neliti Kodok
Neliti Kodok

Suwe ora nongol jebul Daplun siki wis dadi profesor. Malahan deweke agi nganakna penelitian marang kodok. Pertama-tama kodok mau digletakna nang mlester, bar kuwe profesor Daplun ngorong-ngorong nang sebelaeh kodokke. “Ayo mlumpat !!!” Bar kuwe kodokke njutan mlumpat adoh pisan. “Jajal tek ukur adoh pira kiye …oh mlumpate ana semeter koh,” profesor Daplun mbatin kambi […]

114 total views, no views today

Continue reading …

Bu Guru Dodolan Foto

Comments Off on Bu Guru Dodolan Foto
Bu Guru Dodolan Foto

Ana-ana bae sing dilakoni nang bu guru Dakem ben olih sripilan. Mulai adol buku maring muride ngasi acara-acara piknikan. Kaya dina kuwe Bu Guru Dakem nganakna acara foto bareng seluruh kelas. Mbarang fotone dadi Bu Guru Dakem mbujuki murid-muride ben padha tuku foto mau. “Bocah siji paling ora kudu padha tuku foto siji,” Bu Guru […]

69 total views, no views today

Continue reading …

Beda Sedurunge Kawin Karo Sewise Kawin

Comments Off on Beda Sedurunge Kawin Karo Sewise Kawin
Beda Sedurunge Kawin Karo Sewise Kawin

Sedurunge kawin Daplun karo Dakem agi padha ngobrol. Daplun: Wis kawit gemiyen inyong ngenteni kedadian sing kaya kiye Dakem: Apa kowe ikhlas nek inyong lunga? Daplun: Ya jelas ora!!! Aja sok nduweni pikiran kaya kuwe Dakem: Apa kowe seneng karo inyong? Daplun: Ya jelas.. !!! Ngasi ngemben ngemben inyong tetep kaya kiye Dakem: Apa kowe […]

87 total views, no views today

Continue reading …

Daplun Jagoan Desa

Comments Off on Daplun Jagoan Desa
Daplun Jagoan Desa

Daplun kiye wis terkenal jagoan gelut nang desane, maring ngendi baen mesti nggawa golok. Angger wis kesuh-kesuh ora nana sing wani karo Daplun. Senajan kaya kuwe Daplun kiye wonge ora tau lunga adoh-adoh apamaning maring Jakarta, sejeg urip cuman nang desane dewek adoh-adohe paling lunga maring desa sebelah nonton dangdutan. Nah sawijining dina deweke dikongkon […]

84 total views, no views today

Continue reading …

Pamer Sugieh Wongtuwa

Comments Off on Pamer Sugieh Wongtuwa
Pamer Sugieh Wongtuwa

Kiye cerita bocah bocah gedongan sing agi padha pamer sugieh wong tuwane. “Duite bapake inyong akeh banget loh,’ Dawir mulai pamer. “Halah duit paling nang dompet ben, ngomong akeh,” Kemplu semaur. “Ora percaya ya wis,” Dawir ganti semaur. “Ya ora percaya, buktine apa.. nek duite pancen akeh,? Kemplu nantang. “Bapake inyong agepan tuku gunung Slamet, […]

67 total views, 1 views today

Continue reading …

Ngingu Manuk Beo

Comments Off on Ngingu Manuk Beo
Ngingu Manuk Beo

Daplun tembe baen tuku manuk beo. Aben dina nang Daplun diajari ben bisa ngomong. Kaya biasana dina kuwe Daplun agi ngajari manuk beone ngomong nang teras umaeh. Pas agi ngajari manuk beone, bakul some liwat ngarep ngumah. Weruh ana bakul some liwat, Daplun ngrisiki manuk beone. “Bakul some sontoloyo… wis payu durung..,” Dikrisiki kaya kuwe […]

68 total views, no views today

Continue reading …

Kacamata Ajaib

Comments Off on Kacamata Ajaib
Kacamata Ajaib

Daplun tembe baen  tuku kacamata ajaib kaya sing ditawakna nang online-online. Kacamata sing dituku angger nggo ndeleng bisa dadi tembus pandang. Bali sekang kantor kacamatane dinggo, sisan nggawe digawa mlaku-mlaku sore. Hasile kabeh wong nang ndalan dadi katon padha wuda brah ora klamben.  “Kiyeh tah jan pancen kacamata canggih pisan, kabeh wong dadi katon wuda […]

128 total views, no views today

Continue reading …

Ora Mudheng Lesbian

Comments Off on Ora Mudheng Lesbian
Ora Mudheng Lesbian

Daplun sing seumur-umur urung tau dolan kota sekaline dolan meng kota langsung mlebu kafe. “Inyong agepan golet pacar wong kotalah,” Daplun mbatin. Kebeneran pas mlebu kafe dewek weruh wong wadon ayu lagi njagong dewekan Daplun banjur marani njut njagong nang jejere. “Halo, jagongan kiye kosong, tek njagong kene ya mengko kowe tek traktir,” Daplun mulai […]

103 total views, no views today

Continue reading …

Lomba Masak

Comments Off on Lomba Masak
Lomba Masak

Sawijining dina ana lomba masak nang ndesane Dakem temane “Empat Sehat Lima Wareg”. Meh kabeh ibu-ibu nang desane Dakem melu. Apamaning jurine sengaja diundang juri top sekang ibukota sing sering metu nang tivi, koki terkenal sing raine ganteng. Sapa maning nek dudu Chef Ganteng Daplun Sijunad. Mbarang masakkane wis mateng kabeh gari giliran Chef Daplun […]

67 total views, no views today

Continue reading …

Nglamar Gawean

Comments Off on Nglamar Gawean
Nglamar Gawean

Bolak balik ngalamar gawean sidane  Daplun olih panggilan wawancara. “Akhire ana sing gelem ngundang inyong moga moga gajine gede ben inyong bisa langsung mbojo,” batin Daplun. Esuk esuk Daplun mangkat nganggo klambi sing paling apik, dandane pokoke necise pol. Gutul nang perusahaan sing ngundang Daplun langsung kon mlebu meng ruangan pimpinan perusahaan. “jenengmu sapa,” pimpinan […]

65 total views, no views today

Continue reading …

Matine Mrenges

Comments Off on Matine Mrenges
Matine Mrenges

Dadi tukang otopsi mayid pancen ora gampang ilmune kudu akeh kaya dokter Daplun. Kaya dina-dina liyane dokter Daplun katon sibuk banget, mergane deweke kudu ngotopsi mayid ngasikan telu. Apamaning telu-telune gole mati pada mrenges. “Priwe pak dokter kuwe wong telu deneng gole mati padha mrenges yah, anu kenangapa jajal diperiksa ben inyong bisa ngerti sing […]

79 total views, no views today

Continue reading …

Dokter Daplun Selingkuh

Comments Off on Dokter Daplun Selingkuh
Dokter Daplun Selingkuh

Kiye cerita Daplun sing gaweane dadi dokter. Daplun sing esih enom kiye wis pirang minggu pikirane karo atine agi ora kepenak banget, ngasikan deweke mangan ora enak turu ya ora angler. “Nek kaya kiye inyong bisa gemblung, jajal inyong arep konsultasi meng psikiater,” batin Daplun Ngesuke Daplun maring praktekane psikiater Dawir. Raine Daplun keton kusut […]

158 total views, 1 views today

Continue reading …

Diputus Pacare

Comments Off on Diputus Pacare
Diputus Pacare

Wis pirang dian kiye Daplun katon ngalamun baen. Ora doyan mangan turu ya ora kepenak. Weruh si Daplun kaya kuwe kanca kentele si Kemplu banjur takon. “Kowe sih agi kenangapa, ket wingi tek gatekna basanu koh ndomblong baen kaya ora bergaerah temen, jan..janne agi ana apa sih?” Kemplu takon. “Inyong tembe baen diputus nang pacare […]

81 total views, no views today

Continue reading …

Percaya Ana Bidadari

Comments Off on Percaya Ana Bidadari
Percaya Ana Bidadari

Daplun ceritane wis suwe ora duwe pacar dadine siki agi golet-golet. Sawijining dina deweke weruh Dakem sing suwe ngrantau kerja nang kota agi bali ndesa. Kawit gemiyen jaman dong cilik cah loro kiye senenge padha tukaran. “Wah kae si Dakem apa ya, deneng siki katon ayu pisan awake semok pisan jan,” Daplun katon gumun. Weruh […]

60 total views, no views today

Continue reading …

Tes Gawean Paling Angel

Comments Off on Tes Gawean Paling Angel
Tes Gawean Paling Angel

Mbarang ngirim lamaran mandan suwe sidane Daplun diundang arep ditest. Jenenge perusahan top gole tes mestine ya mandan angel. Kaya awan kuwe Daplun mangkat maring perusahaan sing agepan nganakna tes. Mbarang nglakoni macem-macem tes ngasikan kesel sorena gari tes wawancara. Petugas sing ngetes wawancara jenenge Kemplu. “Selamat, ya Mas Daplun wis melu tes macem-macem hasile […]

48 total views, no views today

Continue reading …

Nyolong Wedhus

Comments Off on Nyolong Wedhus
Nyolong Wedhus

Awan kuwe nang pengadilan agi ana sidang Daplun nyolong wedhus wadon gone Pak Lurah. Ndilalah sedurunge uga ana sidang, si Kemplu kancane Daplun bar nggawa kabur Dakem anak wadone Pak Lurah. Nang Pak Hkim, Kemplu sing nggawa kabur anakke pak Lurah diukum rong wulan. Lah pas giliran Kemplu sing nyolong wedhus nang pak hakim diukum […]

91 total views, no views today

Continue reading …

Kenthir Dudu Lengob

Comments Off on Kenthir Dudu Lengob
Kenthir Dudu Lengob

Mbarang dirawat mandan suwe nang Rumah Sakit Jiwa bagian kenthir, Daplun wis mulai katon mandan mari. Deweke wis olih mlaku-mlaku nang halaman rumah sakit. Kaya dina kuwe Daplun agi nongkrong nang pinggir dalan sing ngubungna bangsal-bangsal nang rumah sakit. Ndilalah pas kuwe liwat wong arep tilik jenenge kaki Dawir. Pas liwat nang pereke Daplun, kaki […]

57 total views, 1 views today

Continue reading …

Nabrak Montor Tukang Ojek

Comments Off on Nabrak Montor Tukang Ojek
Nabrak Montor Tukang Ojek

Awan-awan nang pangkalan ojek, Kemplu karo kaki Dawir agi padha jagongan, montore diparkir jejeran. Pas agi ngenteni penumpang ujug-ujug montore Kemplu ditabrak bocah ngepit ngasikan rubuh. Weruh kaya kuwe Kemplu dadi kesuh-kesuh maring bocah sing jenenge Daplun. “Geh …! matamu picek apa montor agi anteng-anteng ditabrak,” Kemplu kesuh-kesuh. “Sory pak sory ! ora sengaja lah […]

55 total views, no views today

Continue reading …

Pesta Ulang Tahun

Comments Off on Pesta Ulang Tahun
Pesta Ulang Tahun

Wengi kuwe Dakem karo bojone sing jenenge Kemplu agi jagongan nang teras ngumah. Pas agi dopokan teka anake melu ndopok. “Mak, mengko pas sweet seventeen inyong olih gawe pesta nang ngumah ya?” anake takon. Ditakoni kaya kuwe Dakem mikir, kapan maning anakke inyong bisa nganakna pesta sweet seventeen. “Ya olih, mengko mamake sing nyiapna,” Dakem […]

98 total views, 1 views today

Continue reading …

Kakine Ulang Tahun

Comments Off on Kakine Ulang Tahun
Kakine Ulang Tahun

Mbarang kawin ana seket tahun Nini Dakem kepengin aweh roti ulang tahun maring bojone kaki Daplun sing siki umure pitung puluh telu tahun. Awan kuwe Nini Dakem maring toko roti agepan pesen roti ulang tahun. “Mas inyong pesen roti ulang tahun nggo bojoku, tulung pesen sing tingkat loro ana ora?” Nini Dakem ngomong. “Ya ana… […]

88 total views, 3 views today

Continue reading …

Kenthir Dudu Lengob

Comments Off on Kenthir Dudu Lengob
Kenthir Dudu Lengob

Mbarang dirawat mandan suwe nang Rumah Sakit Jiwa bagian kenthir Daplun wis mulai katon mandan mari. Deweke wis olih mlaku-mlaku nang halaman rumah sakit. Kaya dina kuwe Daplun agi nongkorng nang pinggir dalan sing ngubungna bangsal-bangsal nang rumah sakit. Ndilalah pas kuwe liwat wong arep tilik jenenge kaki Dawir. Pas liwat nang pereke Daplun kaki […]

62 total views, no views today

Continue reading …

Ora Gelem Kalah

Comments Off on Ora Gelem Kalah
Ora Gelem Kalah

Sawijining dina Dakem agi jagongan nang ngarep ngumah ditawani pelem nang bakul pelem kelilingan. “Pelem …pelem…. pelem murah.. pelem murah.. pelem mba,” bakul pelem sing jenenge Daplun nawakna peleme. “Murah kiyeh mba,” bakule nawani maning. Ditawani bolak-balik akhire Dakem takon regane. “Sekilo pira mas?” Dakem takon. “Limolas ewu tok,” Daplun semaur. “Lah jere murah, kuwe […]

94 total views, no views today

Continue reading …

Biji Matematikane Mlorod

Comments Off on Biji Matematikane Mlorod
Biji Matematikane Mlorod

Bu Guru Dakem pirang dina kiye agi mandan bingung, soale si Daplun murid kelas telu biji ulangane siki mlorod terus. Padahal sedurung-sedurunge bijine apik-apik baen. “Jan jane Daplun kiye kenangapa ya, biji matematikane ko mlorod terus,” Bu Guru Dakem cerita maring kancane pak Guru Dawir. “Aja-aja agi ana masalah bu, mulane disengi ngobrol baen bu,” […]

55 total views, 2 views today

Continue reading …

Tembe Tau Operasi

Comments Off on Tembe Tau Operasi
Tembe Tau Operasi

Wis pirang dina kiye kaki Dawir lara, deweke opname nang rumah sakit.  Hasil priksane dokter kaki Dawir kudu dioperasi. Seumur umur ora tau mriyang sekaline mriyang agepan dioperasi, merekna kaki Dawir dadi maras banget. “Lah disuntik ben wedi koh, apamaning kon operasi ,”  Kaki Dawir kanda maring bojone si Dakem. “Ora susah wedi sih ngapa, […]

46 total views, 1 views today

Continue reading …

Lewih Kendel Gole Demo

Comments Off on Lewih Kendel Gole Demo
Lewih Kendel Gole Demo

Daplun sing agi sekolah nang Amerika lagi ngobrol karo kancane Jon Kemplu sing asli Amerika. “Kowe mbok ngerti nang negarane inyong Amerika warga negarane bebas gole protes, gole demo ya bebas ngasikan ngomong “GANTI OBAMA..!! ya ora papa,” Jon Kemplu pamer. “Halah… kur kaya kuwe tok be dipamerna. Nang negarane inyong Indonesia tercinta ya pada, […]

49 total views, no views today

Continue reading …

Nonton Konser Bon Jovi

Comments Off on Nonton Konser Bon Jovi
Nonton Konser Bon Jovi

    Saking ngefans-e karo Bon Jovi , Daplun melu bae mangkat meng Jakarta. Sayange Daplun ora duwe duit akeh, duite kur cukup nggo mangan. Apamaning tuku tiket sing larang banget regane antarane patangatus ewu ngasikan sejuta limangatus nggo transport be ora duwe. Tapi Daplun nekat, Setu wingi Daplun gutul Jakarta mbarang gonta-ganti numpak trek. “Jan […]

135 total views, no views today

Continue reading …

Olih Kabar Sekang Randane

Comments Off on Olih Kabar Sekang Randane
Olih Kabar Sekang Randane

Daplun karo Kemplu dolan maring Amerika pas musim salju. Wong loro mau sengaja kepengin ngerti sing jenenge salju. Ndilalah pas agi dolan, wong loro mau kena badai salju sing merekna Daplun karo Kemplu kesasar. Untung baen pas agi bingung-bingunge, wong loro mau weruh ana umah gede sing duwe peternakan. Pas ndodog lawang sing mbukakna wong […]

166 total views, no views today

Continue reading …

Ora Perlu Operasi

Comments Off on Ora Perlu Operasi
Ora Perlu Operasi

Sawijining dina Kaki Dawir  priksan maring dokter. “Lara apa pak?” doktere takon. “Kiye pak dokter manuke inyong sing lara,” kaki Dawir semaur kambi ngangkat sarunge. “jajal tek priksane,” doktere banjur mriksa manuke kaki Dawir. “Kiye tah sedurunge tambah parah mrembet liya-liyane manuke kudu diamputasi alias ditugel,” doktere ngomongi kaki Dawir. “Nek ditugel tah emoh, mending […]

70 total views, no views today

Continue reading …

Salin Nang Rumah Sakit

Comments Off on Salin Nang Rumah Sakit
Salin Nang Rumah Sakit

Wis pirang dina kiye Daplun nunggoni keluargane mriyang nang rumah sakit. Dina kuwe esuk-esuk Daplun adus nang rumah sakit bar kuwe deweke mlebu ruangan njut ganti klambi. Pas agi nyopoti klambi ujug-ujug ana suara wong wadon ngluruhi Daplun. Jebul sing ngluruhi kuwe anu perawat rumah sakit. “Mas angger salin klambi mbok ya aja nang kene,” […]

51 total views, no views today

Continue reading …