Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Bahayane Ciu

Comments Off

Dina kuwe Bu Guru Dakem agi mulang nang kelase Daplun. Bu Dakem nidokna bocah sing sregep sikatan karo sing ora sregep sikatan. “Jajal ko Sawiyah, ko tau lara untu ora?” Bu Dakem takon maring Sawiyah sing untune katon putih bersih. “Sawiyah kowe sering sikatan ora?” bu Dakem takon. “Ya aben dina inyong sikatan paling ora […]

Continue reading …

Kelalenan Banget

Comments Off

Kiye cerita Daplun bocah kelas 2 SD sing kelalenan banget. Esuk-esuk pas arep mangkat sekolah Daplun diemutna nang bapake sing jenenge Kemplu. “Peralatan sekolaeh wis dilebokna kabeh meng tas durung?” Pak Kemplu ngemutna meng anake. “Wis beres kabeh,” Daplun semaur. “Potlot, stip, penggaris, rautan,” Pak Kemplu ngemutan maning. “Uwissss beres kabeh Paakkk…,” Daplun semaur karo […]

Continue reading …

Kere Kabeh

Comments Off

Daplun kiye anakke konglomerat sing sugih banget, mulane Daplun ora tau ngerti sing jenenge urip susah kuwe kaya ngapa. Ndilalah jenenge be Daplun bocaeh ya pancen mandan lengob-lengob kepriwe kaya kuwe. Sawijining dina gurune Daplun mulang pelajaran mengarang cerita. Oh ya Daplun kiye sekolaeh wis kelas lima SD. “Miki sing diwulang bu guru wis padha […]

Continue reading …

Cara Mlebu Swarga

Comments Off

Dina kuwe Bu Guru Dakem agi ngajar nang kelase Daplun sing terkenal muride padha mbeling-mbeling. Bu Guru Dakem mulang pelajaran agama. “Sing jenenge swarga kuwe panggonan sing nyenengna banget, nang kana sing manggoni kuwe wong-wong sing nang ndunya kuwe tumindake bener,” Bu Guru Dakem nerangna apa kuwe swarga. “Nah siki bu guru arep takon, angger […]

Continue reading …

Dikirimi Kebo

Comments Off

Senajan bocaeh ndesani Daplun kiye anakke wong sugih nang ndesane. Bapake sing dadi juragan pete sugieh ora itung, mulane deweke gole sekolah milih nang universitas nang Jakarta sing isine bocah-bocah anakke wong gablek duit. Sawijining dina Daplun nelepun bapake nang ndesa, jalarane deweke kerasa isin tur meri karo kanca-kancane sing padha  numpak mobil. “Hallo Assalamualaikum…kiye […]

Continue reading …