Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Jeneng Ibukota Negara

Comments Off

Pak Guru Daplun sing mulang nang SD awan kuwe agi mulang pelajaran IPS, sing dibahas anu jeneng-jeneng ibukota negara. Muride katon pada nggatekna serius banget. “Wingi pak guru wis mulang jeneng-jeneng ibukota negara, esih padha kemutan ora?” Pak Guru Daplun takon meng murid-muride. “Kemutan pak guru…,” muride gole semaur kompak banget. “Pinter… jajal ya siki […]

Continue reading …

Konangan Nyolong Pelem

Comments Off

Daplun kiye bocah cilik sing jan terkenal banget mbelere. Nang kampunge gaweane ngrataki wit buahe tanggane. Pokoke baen ana wit buah sing woh mesti dadi sasarane Daplun. Tapi pancen bener sing diomongna pepatah, sepinter-pintere bajing mluncat mesti ora ketang sepisan tau tiba. Persis kaya sing dilakoni Daplun. Keseringen nyolongi buaeh tanggane akhire konangan. Ceritane kaya […]

Continue reading …

Ndarani Nyolong Montor

Comments Off

Selain ganteng Daplun uga duwe pawakan sing atletis. Mulane deweke terkenal banget nang endi-endi. Saking gantenge akeh banget cah wadon sing padha kepengin dadi pacare malahan ana sing njaluk dibojo. Nah gara-gara kegantengane kiye Daplun malah olih masalah. Deweke disidang gara-gara didakwa nyolong montore cah wadon sing jenenge Dakem, cah wadon sing uga ayu lan […]

Continue reading …

Jajal Dipastikna Sit

Comments Off

Dina kuwe Daplun karo Kemplu pada janjian arep mburu kewan nang tengah alas. “Priwe bedil karo pelurunne aja ngasi ketinggalan,” Kemplu ngomongi Daplun. “Beres wis tek siapna kabeh,” Daplun semaur. “Geh dewek siah arep mburu apa?” Daplun takon. “Lah kewan apa baen nang las tembak,” Kemplu semaur. “Lah nek ana macan priwe?” Daplun takon. “Ya […]

Continue reading …

Tahunan Njajal Ora Teyeng-Teyeng

Comments Off

Takon Maring Maling Esuk-esuk kaki Daplun gipyak maring kantor polisi. Deweke olih kabar maling sing nyolong nang umaeh jere wis kecekel. Mbarang gutul kantor polisi kaki Daplun takon maring polisi sing jaga. “Pak polisi, jere maling sing nyolong nang umaeh inyong wis kecekel,” kaki Daplun takon meng polisine. “Oh iya mau mbengi kecekel pas arep […]

Continue reading …