Home » Archives by category » Mblaketaket (Page 4)

Tasyakuran Kon Pada Bersyukur

Comments Off on Tasyakuran Kon Pada Bersyukur
Tasyakuran Kon Pada Bersyukur

Pas arep acara malam tasyakuran Daplun sing dianggep pinter nang kampunge nang Pak RT olih gawean kon gawe catetan hikmah malam tasyakuran sing temane “bersyukur”. Acara dimulai sekang sambutan-sambutan, banjur giliran Daplun maca sing mau ditulis nang deweke. “Dewek sedulur kabeh kudu bisa bersyukur mergane negarane dewek merdeka tahun 45. Dadi angger ana apa-apa duwe […]

196 total views, no views today

Continue reading …

Gajine Kurang

Comments Off on Gajine Kurang
Gajine Kurang

Awan kuwe Daplun ketemu karo wong landa sekang Inggris sing jenenge Mr Kemplu (macane mister Kemplu). (Ketimbang bingung landane ngomong apa mending tek banyumasna baen ya..) Wong loro kuwe ngobrol ngalor ngidul. Ngasikan akhire Si Daplun ngerasa wong landane duite akeh dadi takon kaya kiye. “Gajimu ya akeh banget ya, ngasikan pira jal? njut duit […]

249 total views, no views today

Continue reading …

Daplun Agi Sial Banget

Comments Off on Daplun Agi Sial Banget
Daplun Agi Sial Banget

Wengi kuwe pikirane Daplun katon agi bundet banget. Deweke njagong nang warung kambi meneng baen, legag legeg ndelengna¬† inumane sing nang ngarepe, kawit mau kuwe inuman nang gelas durung disenggol acan. Ujug-ujug ana supir trek teka njiut inumane Daplun, banjur diombe ngasikan entong oranana sisane babar blas. Weruh kaya kuwe Daplun langsung membeb-membeb banjur nangis […]

243 total views, no views today

Continue reading …

Nggolet Hape

Comments Off on Nggolet Hape
Nggolet Hape

Kaki Daplun awan-awan ngetokna pit ontane. Weruh kaya kuwe, putune banjur takon. “Arep maring ngendi ki?” putune takon. “Lah kiye arep nglintung sedhela,” Kaki Daplun semaur. “Maring ngendi koh?” putune takon maning. “Arep nggolet HaPe nggo ngganti sing kecemplung blumbang, ngapa takon-takon arep nukokna apa?” Kaki Daplun semaur. “Takon apa ora olih?” putune ganti semaur. […]

234 total views, no views today

Continue reading …

Nduwe Pacar Macho

Comments Off on Nduwe Pacar Macho
Nduwe Pacar Macho

Mbarang wis suwe jomblo, Dakem sidane duwe pacar jenenge Daplun. Dakem bungaeh ora etung, pacare selain ganteng uga macho pokoke lanang banget lah. Dina kuwe Dakem karo Daplun agi pacaran nang ngisor wit ringin alun-alun. Dakem bolak balik ndelengna raine karo awake Daplun sing pancen jan mengini pisan. “Wong lanang kaya kiye mesti angger dadi […]

288 total views, 1 views today

Continue reading …