Home » Archives by category » Mblaketaket

4 x 4=16

Wis ana setahun kiye Kemplu dirawat nang Rumah Sakit Jiwa. Awan kuwe Kemplu sing wis mandan waras agi ngguyu-ngguyu dewek nang jejer mobile doktere. Kemplu ngguyu-ngguyu dewek mergene weruh tulisan nang mobil. Nang mobil mau ana tulisan “4×4″. “Jan.., dokter koh lengob banget, masa 4×4 ora ngerti sih!” Kemplu ngromed dewek. Mbarang kaya kuwe Kemplu […]

Diambung Tuli Mari

Comments Off

Ceritane Daplun agi pacaran karo Dakem. Cah loro mau agi mesra-mesraan nang ruang tamu ngumah. Ndilalah umaeh Dakem pancen agi sepi, dadi pas banget. “Mas Daplun, lambene inyong agi kena sariawan dadi angel banget nggo ngomong,” Dakem ngomong meng Daplun kambi lendotan. “Ngeneh mas ambung, mengko tuli mari,” Daplun semaur. Bar kaya kuwe Daplun banjur […]

Continue reading …

Kon Ngomong Terus Terang

Comments Off

Senajan jenenge Daplun, tapi babagan rai Daplun kiye kaya bintang pilem Korea Lemin Ho. Mulane kuwe akeh bocah wadon nang kampus pada kepincut kepengin dadi pacare termasuk si Dakem. Dakem kiye bocah ya ayu, bodine ya semlohe, pokoke gawe ngiler wong lanang wis kaya kuwe anakke wong sugih sisan. Cuman ya kuwe sing gawe getun […]

Continue reading …

Nggambar Bokong

Comments Off

Mbarang wis lulus, dina kuwe Bu Guru Dakem mulai ngajar nang SD. Bar ngenalna awake maring muride, Bu Guru Dakem mulai ngajar. Karo ngadep meng papan tulis deweke mulai nggambar buah apel. Bar kuwe deweke mbalik kambi takon meng muride. “Jajal kiye gambar apa ..?” Bu Guru Dakem takon maring muride. Ditakoni kaya kuwe muride […]

Continue reading …

Ngedunna Angka Kecelakaan

Comments Off

Gara-gara desane Daplun siki keliwatan dalan nasional, akeh warga desanne sing pada ketabrak kendaraan. Mergane dalanne dadi rame banget, kendaraan pada liwat ora kur montor tapi uga trek tronton. Ngerti kaya kuwe luraeh ngundang warganne. “Mbarang desanne dewek keliwatan dalan nasional, wonge dewek akeh sing ketunjang montor karo mobil, priwe carane ben wong angger liwat […]

Continue reading …