Home » Archives by category » Mblaketaket
Ngenyang Tivi

Ngenyang Tivi

Sawijining dina Daplun dolan-dolan maring toko, deweke mampir maring toko elektronik. “Mbok ana sing cocok ndeleng-ndelenglah,” batin Daplun. Bar kaya kuwe Daplun banjur mlebu meng toko. Mbarang wis ndeleng-ndeleng deweke banjur takon maring penjagane sing jenenge Pak Dawir. “Pak rega tivi kiye piraan ya ?” Daplun takon karo nunjuk¬† barange. Ditakoni kaya kuwe, semaurane Pak […]

Buka Puasa Karo Udud

Comments Off on Buka Puasa Karo Udud
Buka Puasa Karo Udud

Buka Puasa Karo Udud Wis sepuluh dina lewih gole puasa Dakem merhatikna bojone kang Daplun aben bar ngombe mbatalna puasa mesti langsung nglepus udud nang licak. Disawang-sawang Dakem ora tau weruh nek bojone bar ngombe mbatalna ora njutan madhang sega, apa mangan jaburan, mesti langsung udud. “Kiye wong apa ora kencot ya aben buka ora […]

Continue reading …

Hawane Bakalan Adem Pisan

Comments Off on Hawane Bakalan Adem Pisan

Bali ngrantau nang kota, Daplun didadikna kepala suku nang gunung, ngganteni ramane sing wis tua. Sawjining dina, ana wargane sing takon maring Daplun. “Kepala suku, wulan kiye musim adem hawane arep adem banget apa ora?” wargane takon. Ditakoni kaya kuwe, Daplun sing wis modern ora tau sinau ngramal cuaca karo cara-cara kuno dadi bingung. Deweke […]

Continue reading …

Mbuang Kucing

Comments Off on Mbuang Kucing

Wis pirang wulan kiye Daplun agi ngerasa bojone mandan kurang merhatikna deweke. Mergane si Dakem tembe baen duwe ingon-ingon kucing. Saben dina kucing mau dielus-elus, dipangku-pangku, dikeloni mangane ya didulang. Deweke dadi bojone malah ora tau didulang. Terus terang deweke cemburu berat karo kucing bojone. Sawijining dina Dakem lunga nang pasar arep bejer nggo buka […]

Continue reading …

Diambung Tuli Mari

Comments Off on Diambung Tuli Mari

Ceritane Daplun agi pacaran karo Dakem. Cah loro mau agi mesra-mesraan nang ruang tamu ngumah. Ndilalah umaeh Dakem pancen agi sepi, dadi pas banget. “Mas Daplun, lambene inyong agi kena sariawan dadi angel banget nggo ngomong,” Dakem ngomong meng Daplun kambi lendotan. “Ngeneh mas ambung, mengko tuli mari,” Daplun semaur. Bar kaya kuwe Daplun banjur […]

Continue reading …