Home » Archives by category » Mblaketaket

Perang Nganggo Montor Mabur

Pas wingi pitulasan Mbaeh Daplun cerita dong jaman perang mbiyen. Mbaeh Daplun sing jenenge Mbah Kemplu ngomong nek mbiyen tau nyerang musuh nganggo montor mabur. “Ganu dong jaman perang mungsuh landa, pas mbah karo kanca-kanca arep nyerang landa nganggo montor mabur eh nang tengah nadalan malah montor mabure ditembaki Landa.” Mbah Kemplu cerita ngetuprus pisan […]

Cecek, Baya karo Ayam

Comments Off

Awan-awan Daplun akro Kemplu agi pada bedhek-bedhekan. “Ko ngerti ora carane nglebokna ayam meng cangkeme baya?” Daplun takon. Ditakoni bedhekan kaya kuwe Kemplu banjur menyerah deweke ora ngerti. “Mbuh inyong nyerah,” Kemplu semaur. “Wah payah lah ko, caranne kaya kiye, bukak cangkeme baya, banjur ayame dilebokna bar kuwe cangkeme ditutup maning,” Daplun aweh jawaban bedhekane. […]

Continue reading …

Lurus Jalan Terus

Comments Off

Sore-sore Daplun sing tembe ajaran numpak montor niate kepengin weruh suasana kota. Senajan durung duwe SIM tapi Daplun kiye PeDe. “Jere kanca-kanca sing penting nganggo helm, sore langka razia ikih,” batin Daplun. Pas agi muter-muter nang dalan ana rambu-rambu lalu lintas sing tulisane monine kaya kiye “LURUS JALAN TERUS”. Daplun sing weruh tulisan kuwe deweke […]

Continue reading …

Sinau Matematika

Comments Off
Sinau Matematika

Sawijining dina Bu Guru Dakem agi mulang pelajaran matematika. Sing diwulang babagan pembagian. “Bu guru arep takon sapa sing bisa njawab wolu dibagi loro pira hayooo?” Bu Dakem takon. “Papat buuuuu…,” muride gole semaur kompak. Daplun sing ket mau tangi krungu padha semaur rame-rame dadi nggragap kaya ketek ditulup tingak-tinguk bingung. Ndilalah polaeh Daplun kewenengan […]

Continue reading …

Ora Seneng Film Indonesia

Comments Off
Ora Seneng Film Indonesia

Awan kuwe nang kelase Daplun ketekan sutradara top sing biasa gaweni film-film berkelas nang Indonesia. “Jan kebenaran banget kelase dewek ketekan sutradara film sing agi mocer-moncere, silahkan maju pak sutradara,” Pak Guru Kemplu ngomong kambi mempersilahkan sutradarane maju nang ngarep kelas. Mbarang maju nang ngarep kelas pak sutradara mau banjur cerita. “Dadi film Indonesia siki […]

Continue reading …