Home » Archives by category » Mblaketaket
Ditakoni Jenenge Biyunge

Ditakoni Jenenge Biyunge

Daplun kiye umure tembe sepuluh tahun tapi nakale ora kira-kira mulane deweke ditokna sekang sokalahanne. Dina kuwe deweke wis olih sekolahan maning. Kaya biasanne angger ana bocah anyar gurune pengin ngerti jenenge bocah karo keluargane. Ndilalah sing mulang dina kuwe Bu Guru Dakem. “”Bocahan kabeh dina kiye ana bocah anyar nang kelase dewek, siki ibu […]

60 total views, 60 views today

Tuku Sroto Ayam

Comments Off on Tuku Sroto Ayam
Tuku Sroto Ayam

Esuk-esuk dawir wis kesuh-kesuh nang warung srotone Daplun. Dawir ngerasa Daplun wis nglomboni deweke mulane si Dawir dadi kesuh-kesuh. “Ko jan jane niat dodolan sroto ora sih?” Dawir takon meng Daplun. “Ana apa teka teka koh kesuh kesuh kaya wong kencoten,” Daplun semaur. “Geh inyong mau kongkon anakkku tuku sroto nang kene, siki inyong  njaluk […]

152 total views, 14 views today

Continue reading …

Telat Mangkat Sekolah

Comments Off on Telat Mangkat Sekolah
Telat Mangkat Sekolah

Sing jenenge Daplun kiye bocaeh pancen mbeler banget, wis bolak balik aben mangkat sekolah mesti telat. Kaya dina kuwe Daplun ya telat gole mangkat, ndilalah sing mulang gurune Pak Guru Dawir sing kawit mbiyen wis getet banget pengin njewer Daplun. “Kowe kiye jan-jane anu kenangapa sih, bisa-bisane ben dian mangkate telat, apa aben pak guru […]

145 total views, 1 views today

Continue reading …

Cacing Kena Ciu

Comments Off on Cacing Kena Ciu
Cacing Kena Ciu

Sawijining dina Pak Guru Kemplu guru SMA kiye agi mulang nang kelas. Pak Kemplu kepengin nidokna bahayane ngombe inuman keras. Tapi sedurunge aweh ngerti nek inuman keras kaya ciu kuwe mbahayani pak Kemplu arep nganakna percobaan. Pak Kemplu banjur njiot cacing sing esih urip cacahe loro. Pak kemplu uga nyiapana gelas cacaeh ya loro sing […]

203 total views, 1 views today

Continue reading …

Tatone Artis

Comments Off on Tatone Artis
Tatone Artis

Dakem cah wadon ndesa siji kiye uteke mandan kendo. Deweke duwe penyakit kelalenan banget. Senajan kaya kuwe Dakem gayane senenge melu wong-wong kota.     Rambute disemir abang, tindikane ora kur nang kuping tapi ngasikan cungure ya ana anting-antinge. Lah siki deweke bar tatoan nang nggon pupu. Pupu sing tengan gambar Krisdayanti pupu sing kiwe gambare […]

208 total views, 2 views today

Continue reading …