Home » Archives by category » Mblaketaket

Tagihan Telpon Mundak

Daplun siki ngode dadi pembantu nang kota. Deweke ngode nang nggone Pak Kemplu. Kira-kira ana rong wulan Daplun ngode tagihan telpon nang umaeh Pak Kemplu dadi mundak akeh banget. Ngerti tagihan telponne mundak akeh banget kabeh wong nang umah kuwe diundang kabeh nang Pak Kemplu. Mbarang wis pada ngumpul Pak kemplu ngomong. “Kiye kepriwe jajal, […]

Ngempani Sapi

Comments Off

Dela maning bada kaji, sing padha usaha ngingu wedhus apa sapi bakalan panen. Termasuk Daplun sing bakalan panen, apamaning deweke duwe puluhan sapi karo atusan wedhus. Pokoke Daplun kiye juragan sapi karo wedhus lah. Cuman angger musim kaya kiye sok ana wong sing ngaku-ngaku petugas, niate anu arep nglomboni wong-wong kaya Daplun kiye. Kaya dina […]

Continue reading …

Gajah Bonbin Mati

Comments Off

Embuh kenangapa gajah sing paling gede nang kebon binatang (Bonbin) mati. Krungu kabar ana gajah mati, aktivis perkewanan sing jenenge Dawir banjur marani maring kebon bintang mau, niate arep niliki kahanan kebon binatange. “Kiye kudu ditiliki, kebon binatange jan-jane becus ora ngurusi ingon-ingonne, aja-aja ora bisa ngrumate,” batin aktivis Dawir. Mbarang gutul kebon binatang Dawir […]

Continue reading …

Cita Citane Daplun

Comments Off

Dina kuwe guru Dawir mulai mulang nang SD. Jenenge pertama mulang deweke kepengin kenalan karo murid-muridde. “Jajal siki bapak kepengin ngerti jenenge ko padha, sekalian cita-citane apa baen ya?” pak Guru Dawir ngomong nang ngarepe bocah-bocah. Bocaeh ditunjuk tuk siji kon maju meng ngarep, sisan kon padha ajar kendel ngomong nang ngarepe kanca-kancane. “Jajal kowe […]

Continue reading …

Disepiti Mantri Kemplu

Comments Off

Sawijining dina Daplun liburan meng Amerika. Ndilalah pas agi dolan-dolan nang Amerika deweke kebelet nguyuh. “Ujarku ket mau koh langka pom bensin ya, inyong wis kebelet banget nguyuh koh,” batin Daplun sing biasa nguyuh nang toilet pom bensin. Mbarang muter-muter akhire deweke weruh toliet umum. “Lah kae ana toilet umum,” Daplun mbatin. Pas agi nguyuh […]

Continue reading …