Home » Archives by category » Mblaketaket

Mudik Numpak Angkot

Daplun sing agepan badan nang ngumah, melu baen kaya wong wong sing merantau melu baen mudik. Daplun numpak bis sekang Jakarta, pas gutul prapatan Tanjung deweke mudun agepan nglanjutna meng arah Patikraja. Nggo nerusna meng Patikraja Daplun agepan numpak angkutan nang prapatan sisi kidul sing pada ngetem. Bar mlaku, ndilalah Daplun weruh ana angkutan mlaku […]

168 total views, 9 views today

Ora Olih Udud

Comments Off

Senajan esih kelas 5 SD Daplun bocaeh mbeler banget. Ana-ana bae polaeh sing digawe nang Daplun, ngasikan biyunge sing jenenge Dakem sok bingung dewek. Kaya dina kuwe Daplun agi domaih nang biyunge gara-garane Daplun konangan udud nang biyunge. “Mamake mbok bolak-balik wis ngomong aja udud, arep dadi apa sih ko esih cilik wis udud, udud […]

75 total views, 3 views today

Continue reading …

Bagi Bagi THR

Comments Off

Diinteni ngasi Senin jebul THR-e durung metu-metu sidane kuwe wong-wong nang pabrik pada protes maring boss-se sing jenenge Daplun. “Pokokke karyawan kudu olih THR,” perwakilan karyawan sing jenenge Dawir ngomong. Didemo nang karyawanne Boss Daplun banjur ngedem-ngedemi karyawanne, karo njelasna kebijakan perusahaan babagan THR. “Jan-janne padha ngributna apamaning, kabeh sing dikarepna karyawan mbok tek turuti, […]

100 total views, 4 views today

Continue reading …

Telat Mangkat Sekolah

Comments Off

Sing jenenge Daplun kiye bocaeh pancen mbeler banget, wis bolak balik aben mangkat sekolah mesti telat. Kaya dina kuwe Daplun ya telat gole mangkat, ndilalah sing mulang gurune Pak Guru Dawir sing kawit mbiyen wis getet banget pengin njewer Daplun. “Kowe kiye jan-jane anu kenangapa sih, bisa-bisane ben dian mangkate telat, apa aben pak guru […]

123 total views, 2 views today

Continue reading …

Kon Tuku Montor

Comments Off

Bisa adol montor ngasikan akeh, Kemplu dadi sales paling sukses nang kantore. Kemplu bisa dadi sales paling top mergane angger nawakna montor deweke ulet banget pokoke angger wis nawakna, calon konsumene kudu ngasikan tuku montore. Jenenge sales Kemplu kiye gole ngomong pinter banget. Dina kuwe deweke agi nawakna montor maring peternak sapi. “Pak, kiye ana […]

71 total views, 3 views today

Continue reading …