Home » Archives by category » Mblaketaket

Selingkuh Karo Pasien

Mulai sekang SD ngasikan kuliah sing jenenge Daplun kiye pancen pinter mulane deweke bisa dadi dokter. Pas agi SMA Daplun duwe kanca kentel sing jenenge Kemplu. Suwe banget ora ketemu jebul Kemplu wis dadi Psikolog. “Suwe banget ya dewek ora ketemu ko, siki dadi apa?” Kemplu takon maring Daplun. “Inyong dadi dokter, lah ko dadi […]

Padha Pinter-Pinter

Comments Off

Daplun, Kemplu karo Dawir wis kawit cilik gole kancanan. Cah telu mau wis padha dadi sarjana siki gari arep padha milh gawean. “Bar lulus kowe arep kerja nang endi?” Daplun takon meng Kemplu. “Inyong arep kerja nang Jepang,” Kemplu semaur. “Nek inyong tah arep meng Amerika baenlah inyong kayane cocok ngode nang kana,” Dawir melu […]

Continue reading …

Ngetes Wong Kenthir

Comments Off

Kaya biasane aben wulan dokter Dawir ngetest pasiene sing nang Rumah Sakit Jiwa wis mari apa durung. Mbarang dicek nang buku pasien dina kuwe ana telung pasien sing kudu ditest. “Jajal kae wong telu sing wis ana telung wulan nang kene diundang ngeneh, inyong arep najajal ngetest wis mari durung?” dokter Dawir ngomong meng asistenne. […]

Continue reading …

Nyumbang Kotak Amal

Comments Off

Senajan bocaeh sering penjorangan tapi sing jenenge Daplun kiye nek sembahyang jumat-tan ya ora ketinggalan. “Kayane kae wis arep labuh jumat-tanne,” Daplun mbatin. Krungu wis adzan Daplun gipyak maring masjid sing ora adoh karo umaeh. Mbarang rampung gole sembahyang, kotak amal diiderna. Pas gutul  nang ngareppe Daplun, kiya bocah langsung baen ngrogoh sak celananne. Mbarang […]

Continue reading …

Olih Warisan Wedhus

Comments Off

Daplun karo Kemplu kiye kakang adi sing kelebu golongan ora gablek duit tur juga uteke mandan ora jalan alias lengob. Sawijining dina bapake cah loro mau aweh warisan wedhus loro. Mbarang bapake mati, Daplun karo Kemplu padha dophokan priwe carane mbedakna wedhus warisane. “Carane kepriwe ya, ben wedhusmu karo wedhusku ora ketuker-tuker?” Daplun takon maring […]

Continue reading …