Home » Archives by category » Mblaketaket

Ngentute Ora Mambu Ora Moni

Sawijining dina Daplun periksan meng dokter Kemplu. “Lara apa ya mas?” dokter Kemplu takon. “Kaya kiye dok, wis ana sewulan kiye inyong sering banget ngentut, nek dietung-etung aben jam-me bisa ngentut ngasikan ping telung puluh. Untung bae gole ngentut ora mambu tur ora nana suarane. Jajal angger mambu terus metu suarane tuli inyong isin banget […]

Daplun Njawabe Monoton

Comments Off

Wong Lanang Bojone Siji Bali sekolah Daplun sing bar ulangan ditakoni biyunge. “Tumben bali gasik gole ulangan bisa njawabe apa?” biyunge takon. “Anu ulangan bahasa Indonesia ndilalah kabeh pas kaya sing tek sinauni dadi ya gampang lah sipil pilpe kabeh, nggaraep cuman setengah jam langsung rampung terus bali,” Daplun semaur gemagusan. “Sipil…pilpe gampang, mengko jebul […]

Continue reading …

Jeneng Dawane Sapa..?

Comments Off

Kaya biasane angger ana murid anyar mesti pada kepengin ngerti jenenge umaeh pokoke sekabehanne. Ora kur kancane, gurune ya kepengin ngerti. Kaya dina kuwe ana bocah anyar cah wadon nang kelase Pak Guru Daplun. “Bocah-bocah kabeh kiye kelase dewek ana bocah anyar, pindahan sekang luar kota, jajal ngeneh maju meng ngarep kanca kanca ben padha […]

Continue reading …

Subuh-subuh Daplun si preman kampung bar ngombe ciu katon mabok pisan. Mbuh kenangapa ora nana angin ora nana udan Daplun ujug-ujug nganggo sarung terus arep mlebu meng masjid. “Inyong arep melu sembahyang subuh lah,” Daplun ngromed. Nang ngarep mesjid Daplun ketemu Pak Kiai. Pak Kiai sing weruh Daplun mlakune sempoyongan dadi takon. “Kowe arep ngapa […]

Continue reading …

Dikira Banyu Nang Botol Wutah

Comments Off

Rembes Nang Mlester Dakem pancen wis suwe pisan pengin munggah kaji bareng karo bojone Daplun.  Persiapan mangkat digawe mateng pisan, arep suwe neng Arab sing jere hawane panas, manungsane jutanan. Manasik, latihan kaji lan takon nganah-ngeneh maring sing wis tau kaji. Kancane Dakem ngandani nek nang kana arep nguyuh be kangelan merga akeh pisan manungsa […]

Continue reading …