Home » Archives by category » Mblaketaket

Takon Jam Maring kusir dokar

Daplun karo Dakem dolan maring Jogja mumpung setu prei, minggu bada kaji. Deweke arep belanja nggo bada kaji ngesuk. Sekang stasiun tugu banjur mlaku maring Malioboro sekalian nggolet sore. Pas mlaku deweke weruh ana kusir dokar sing jenenge Kemplu agi parkir. Daplun banjur marani Kemplu sing agi ndodok nang trotoar nang sebelah ngisor jaran. “Pak […]

Kondangan Kawinan

Comments Off

Urip kiye pancen pilihan mulane nang ndunya akeh sing dipilih. Kaya dina kuwe Daplun sing agi ora duwe duit olih ulem-ulem kawinan sekang Kemplu. Panggonanne kawinan nang hotel bintang. “Arep ora teka ora kepenak, teka tapi agi ora duwe duit jan malah bingung dewek,’ Daplun mbatin. Dipikir-pikir ora kepenak akhire Daplun milih mangkat, ora let […]

Continue reading …

Ora Mudeng Bahasa Inggris

Comments Off

Anggota DPR kudu pinter bahasa inggris ben kedadian ora kaya kiye. Ceritane kiye Daplun sing dadi anggota DPR. Daplun kiye wis kondang pinter tapi jan-jane mbuh-mbuhan cuman merga deweke pinter ngomong dadine kaya wong pinter. Mulane kanca kancane mesti padha manut nek Daplun sing aweh saran. Kaya dina kuwe pas ana rapat paripurna anggota DPR […]

Continue reading …

Raup Nggo Ngilangna Ngantuk

Comments Off

Daplun kiye kerja nang penerbitan koran sing paling top nang kota Purwokerto. Deweke kebagian ngode wengi. Sing jenenge ngode wengi Daplun dadi sering ngantuk. Tapi pancen Daplun kiye pinter deweke ora kilangan akal. Nggo ngilangna ngantuk deweke sering raup nang wastafel sing ana nang kantor. “Ben ora ngantuklah raup ndhisit,” batin Daplun kambi mlaku maring […]

Continue reading …

Jeruk Mangan Jeruk

Comments Off

Dina kuwe Kemplu sing kerja dadi pol PP gole mangkat mandan telat. “Asem jan kreinan kaya kiye, dadi kabeh-kabeh kesusu,” batin Kemplu. Bar adus Kemplu gole klamben karo nyruput wedang teh sing disiapna bojone. Mbanjur dilanjut mangan sekobere soale mburu wektu. Mbarang kaya kuwe deweke langsung bae numpak montor terus mak wes….lunga mangkat meng kantor. […]

Continue reading …