Home » Archives by category » Mblaketaket

Penjahate Kudu Disel

Daplun, duda sing umure wis mandan tuwa, kawin maning kambi bocah enom sing esih kinyis-kinyis jenenge Dakem. Wengi kuwe wong loro mau arep padha malam pertama. Merga sing wadon esih bocah, dadi urung mudeng babagan hubungan wong lanang karo wong wadon. “Mas, inyong kiye ora ngerti babarblas sing jenenge hubungan intim, tulung inyong diceritani sit […]

Nganakna Sayembara

Comments Off

Dakem kiye wis bolak balik dadi randa ditinggali nang bojone. Mergane wong wadon siji kiye doyan banget nek kon kembul, wis kaya kuwe gole bercinta kuat banget. Mulane bojone sing ndhisit-ndhisit padha ora tahan. Dakem sing wis kepengin duwe bojo maning ngasi gawe sayembara. “Sapa baen sing bisa gawe seneng inyong pas malam pertama kabeh […]

Continue reading …

Ketemu Kanca Lawas

Comments Off

Daplun sing siki dadi wong sugih ketemu kanca lawase sing jenenge Kemplu. “Jere ko siki dadi wong sugih Plun,” Kemplu takon. “Sugih sih ora, tapi ya apa baen duwe,” Daplun gole pamer alus. “Inyong mampir umahmu ya?” Kmeplu kepengin ngerti. “Ya kena tapi aja kagetan, nang umaeh wong sugih loh,” Daplun kemagusan. Mbarang gutul umaeh […]

Continue reading …

Tuku Sega Goreng

Comments Off

Wengi-wengi hawane adem ditambah gerimis Daplun dadi kencoten. “Udan-udan enake mangan sega goreng kiyeh,” Daplun mbatin. “Tapi nang njaba agi udan arep mangkat koh aras-arasen temen,” Daplun mbatin maning. Akhire senajan gerimis, Daplun nekat mangkat nggolet sega goreng numpak montor ora kelalen nganggo mantel. Ana seprapat jam muter-muter akhire Daplun nemu bakul sega goreng. “Lah […]

Continue reading …

Jamu Awet Enom

Comments Off

Sawijining dina, Daplun ngrantau nang luar negeri. Deweke ngrantau nang China. Ndilalah Daplun ngode karo tabib China sing maen banget. Salah sijine ramuan tabib China mau sing paling jos ya kuwe pil awet enom. “Durung teyeng ngirim duit sing akeh ya inyong arep ngirimi bapakke karo mamakke pil awet enom kiye baen lah,” batin Daplun. […]

Continue reading …