Home » Archives by category » Mblaketaket

Ngapalna Jeneng Pahlawan

Kaya biasane awan kuwe Bu Guru Dakem mulang nang kelas lima pelajaran sejarah. “Dadi warga negera Indonesia sing berjuang mbelani bangsa, negara, tanah air Indonesia nglawan penjajah nek ora wong sing uripe nduwe tumindak pahlwan nek ora wong sing nduwe karya sing luar biasa migunani kanggo bangsa lan negara Indonesia kuwe sing arane Pahlawan Nasional,” […]

Dialem Rambute Wangi

Comments Off

Dakem wis ana rong wulan kiye ngode nang kantor sing bonapid. Kantore tingkat pitulas ndilalah deweke kebnagianruangan nang tinggkat pitulase dadi duwur pisan. Aben dina deweke mesti milih numpak lift ben cepet gutul turmaning ora kesel. Kaya dina kuwe esuk-esuk Dakem mangkat ngode, mbarang gutul ruangane Dakem katon kesuh-kesuh. “Ana apasih esuk esuk wis prengat-prengut, […]

Continue reading …

Pamer Anakke Dewek-Dewek

Comments Off

Ana wong papat, Kemplu, Bagol, Bugel karo Daplun sing kawit cilik rantang-runtung mangan turu bareng. Pokoke wong papat mau kaya lagu ‘persahabatan bagai kepompong’. Mbarang wis pada sukses kuwe wong papat mau banjur padha ketemuan nang rumah makan. Kambi mangan wong papat mau banjur padha pamer anakke dewek-dewek. Pertama si Kemplu sing pamer anakke. “Anak […]

Continue reading …

Ora Nana Tutuppe

Comments Off

Kedadian kiye anu pas arus mudik lebaran wingi. Jenenge mudik terminale kebek kabeh bise uga penuh ora nana sing kosong, pokoke umpel-umpelan. Dakem ibu-ibu enom kiye melu baen umpel-umpelan nang terminal sidane olih jagongan nang bis. Bisse wis kebek banget nggo mlaku ben angel. Pas agi nunggu bis mangkat, Dakem kerasa kebelat pipis banget. Wedi […]

Continue reading …

Gara-Gara Mati Lampu

Comments Off

Wengi kuwe bali ngode Daplun bali meng ngumah. “Akeh gawean baline dadi kewengen, jaan ndedekan mati lampu mbarang,” Daplun mbatin. Bar numpak angkot Daplun gutul meng komplek perumahanne, kabeh katon peteng ndhedhet. Gutul ngumah lawange ora dikunci. “Lah sih deneng lawange mbukak ya, apa mau inyong kelalen ora ngunci,”Daplun mbatin, karo¬† ngemut-ngemut. Daplun sing esih […]

Continue reading …