Home » Archives by category » Mblaketaket

Ngidek Bekicot Nang Gunung

Daplun, Kemplu karo Bagol melu kaya bocah-bocah enom liyanne sing padha seneng munggah gunung. Modal nekat bocah telu mau banjur padha munggah gunung, sing dipilih dalan sing terkenal angker. Daplun ndilalah gole mlaku keri dewek. Pas agi mlaku ngos-ngosan munggah gunung Daplun sing raine ala dewek, ketemu wong tuwa nganggo klambi putih kabeh, rambutte ya […]

Medang Kopi Kucing

Comments Off

Dina kuwe Kemplu ngendong nang nggone Daplun. Ndilalah Daplun jere tembe baen gawe kopi. Kopine jere kopi spesial. Diceritanne Daplun duwe kopi spesial, Kemplu sing doyan ngopi dadi penasaran. “Jajal inyong nyicip lah,” Kemplu takon. Ora suwe Daplun nggawakna wedang kopi nang cangkir. Kemplu sing wis ngiler langsung nyruput soale penasaran rasane. “Kiye sih kopi […]

Continue reading …

Cukur Gratisan

Comments Off

Ceritane kiye anu nang luar negeri nang eropa. Nang kana ana tukang cukur wis tua tapi apikan banget. Sawijining dina ana bakul kembang teka terus cukur. Rampungan cukur bakul kembang mau arep mbayar tapi ora diterima. “Ngapunten ya, inyong ora bisa nampani duitmu. Inyong seneng nglayani wong-wong,” tukang cukure ngomong. Bakul kembange lunga raine katon […]

Continue reading …

Diledeki Wong Gemblung

Comments Off

Daplun sing bolak-balik mlebu RSG (rumah sakit gemblung) dina kuwe lagi nongkrong nang pinggir ndalan. Kaya biasane Daplun cengar-cengir dewek kambi ngromed ora karuan. Ndilalah tanggane sing arane Kemplu liwat. Kemplu wektu kuwe mlaku kambi nggered wedhus arep didol maring pasar. Weruh ana Kemplu mbuh kenangapa Daplun ujug-ujug turuan nang tengah ndalan. Weruh Daplun sing […]

Continue reading …

Bebas Parkir

Comments Off

Kemplu dian kuwe dikongkon bojone kon tuku gula kopi karo kletikan. Mergane arep ana sedulure sing teka. “Aja kelalen kletikkane ya pak, sriping gedang nek ora ya sriping boled, karo roti ya kena” bojone sing arane Dakem pesen. Mbarang kaya kuwe Kemplu banjur lunga nunpak montore. Sing arane Kemplu kiye wonge mandan nggutil aben lunga […]

Continue reading …