Home » Archives by category » Mblaketaket
Dolan Nggo Obat Stress

Dolan Nggo Obat Stress

Sore-sore Daplun agi nonton tivi kambi slonjor medang kopi. Ora let suwe bojone sing jenenge Dakem teka tembe bali sekang dokter. Weruh bojone bali sekang doktera Daplun banjur takon. “Kepriwe hasile Bu..?”  Daplun takon meng bojone. “Ora papa sih pak,” Dakem semaur. “Oh…, ora papa kepriwe?” Daplun takon maning. “Ya jerene doktere sih inyong kiye […]

236 total views, 236 views today

Metu Ko-Pete

Comments Off on Metu Ko-Pete
Metu Ko-Pete

Sawijining dina pas sore-sore Dawir kambi Kemplu agi padha ngobrol karo tangga tanggane. Kaya sore-sore biasane sedurunge dolanan voli warga kampunge Dawir padha dhopokan nunggoni padha ngumpul. Pas agi padha dhopokan tanggane Dawir sing jenenge Daplun sing asalle sekang daerah wetan nek ngomong bandekan, metu sekang ngumah melu baen gabung. “Wah tumben kiye mas Daplun […]

341 total views, 43 views today

Continue reading …

Gantian Nduphak

Comments Off on Gantian Nduphak
Gantian Nduphak

Sawijining dina Kemplu pengacara sing kondang nang endi endi dolan maring ndesa arep mburu kewan. Ndilalah ana bajing nang wit njutan dibedil tiba nang kebon sing digeteki muter. Pas agepan manjat getek ana wong tuwa sing duwe kebon. “Kowe ngapa manjati getek?” wong tuwa sing aranne Kaki Daplun takon. “Miki inyong bar nembak bajing, tiba […]

325 total views, 12 views today

Continue reading …

Ora olih Mudun

Comments Off on Ora olih Mudun
Ora olih Mudun

Awan-awan nang rumah sakit gemblunk, pasiene agi padha ngobrol. Ujug-ujug salah sijine pasien sing jenenge Kemplu ngadeg nang meja karo cengar-cengir. “Kowe agi ngapa sih deneng ngadeg nang meja kaya kuwe?” pasien sing jenenge Daplun takon. “Kowe kiye ora pinter ya, inyong kiye lampu,” Kemplu semaur. Disemauri kaya kuwe Daplun langsung baen mlayu nggoleti doktere. […]

477 total views, 8 views today

Continue reading …

Ngombe Susu Sapi

Comments Off on Ngombe Susu Sapi
Ngombe Susu Sapi

Awan-awan nang sekolahanne Daplun gurune agi mulang babagan Gizi. “Angger kepengin cepet gede tur pinter kowe pada kudu pada mangan panganan sing akeh Gizine,” pak Guru Kemplu nerangna maring murid muridde. “Angger kepengin pinter aben arep mangkat sekolah sing akeh ngombe susune,” Pak Kemplu njelasna maning. Daplun sing pensaran njutan takon maring gurune. “Pak guru, […]

332 total views, 9 views today

Continue reading …

Sungkem Calon Mertua

Comments Off on Sungkem Calon Mertua
Sungkem Calon Mertua

Selawase puasa, Daplun duwe kenalan sing wis mulai perek jenenge Dakem. Ya niate Daplun arep nggo seriusan gole pacaran. Mulane Pas Bada Daplun diniati dolan meng umaeh Dakem niate pengin kenalan karo wong tuwane Dakem sisan silaturahmi. Bar sembahyang Dzuhur, Daplun kambi nyangking oleh oleh  mangkat numpak montor kesayanganne. Pas gutul ngumaeh Dakem persis kaya […]

361 total views, 9 views today

Continue reading …

Gole Nulis Suwe Temen

Comments Off on Gole Nulis Suwe Temen
Gole Nulis Suwe Temen

Cerita dina kiye anu cerita pas zaman perang. Wektu kuwe pas tentara Daplun agi melu perang ujug-ujug markase diserbu nang musuh. Ndilalah tentara Daplun agi asyik nulis surat nggo si Dakem bojone sing nang ngumah. Weruh musueh wis perek Komandane Daplun sing jenenge Komandan Kemplu aweh komando ben anak buaeh siap-siap. “Ayo padha siap-siap dela […]

263 total views, 1 views today

Continue reading …

Domaih Direkturre

Comments Off on Domaih Direkturre
Domaih Direkturre

Daplun bocah sing mbeler tur kemlitak banget tembe seminggu kiye olih gawean. Awan kuwe Daplun ceritane pengin ngopi dadi deweke nelpon maring bagian pantry. Cuman jenenge Daplun senajan bocah anyar tapi gemaguse poll. Deweke gole pesen karo ngorong-ngorong kaya ngongkon maring adine baen. “Hei.., tulung inyong dijiotna kopi, cepet ya aja kesuwen!!!” Daplun gole nelpon […]

303 total views, 3 views today

Continue reading …

Kupluk Bosok Tapi Larang

Comments Off on Kupluk Bosok Tapi Larang
Kupluk Bosok Tapi Larang

Daplun karo Kemplu agi rajin-rajine meng mesjid, biasa angger wis perek puasa Ramadhanan cah loro mau dadi sregep. Wengi kuwe cah loro mau mangkat arep maghriban. “Ayuh cepetan mengko ketinggalan gole sembahyang,” Daplun ngomong karo mlakune dibanteri. Mbarang gutul, cah loro kuwe langsung maring nggon wudhuan. Ndilalah pas gutul mesjid sing agi wudhu akeh banget […]

195 total views, 1 views today

Continue reading …

Kenthir Dudu Lengob

Comments Off on Kenthir Dudu Lengob
Kenthir Dudu Lengob

Mbarang dirawat mandan suwe nang Rumah Sakit Jiwa bagian kenthir Daplun wis mulai katon mandan mari. Deweke wis olih mlaku-mlaku nang halaman rumah sakit. Kaya dina kuwe Daplun agi nongkorng nang pinggir dalan sing ngubungna bangsal-bangsal nang rumah sakit. Ndilalah pas kuwe liwat wong arep tilik jenenge kaki Dawir. Pas liwat nang pereke Daplun kaki […]

50 total views, 1 views today

Continue reading …

Njaluk Digugah Sahur

Comments Off on Njaluk Digugah Sahur
Njaluk Digugah Sahur

Daplun kiye wis gede tapi angel banget kon puasa, bocaeh mbeler banget. Tapi dina kuwe mbuh bar kenangapa deweke kepengin puasa. “Jebul inyong ora puasa dewekan, asem isin lah ngesuk inyong arep melu puasalah,” batin Daplun. Daplun sing kepengin puasa banjur ngomong maring biyunge. “Mak, inyong ngesuk arep melu puasalah,” Daplun ngomong. “Lah kaya kuwe, […]

39 total views, 1 views today

Continue reading …

Priksan Meng Dokter

Comments Off on Priksan Meng Dokter
Priksan Meng Dokter

Kaki Dawir kerasa awake ana sing ora beres dadine deweke priksan meng dokter. “Kiye awak kayane kudu dicek meng dokter, kaya ana sing ora beres awake padha lara kabeh,” batin kaki Dawir. “Jere wong-wong dokter Daplun angger ndiagnosa larane wong mandan ampuh, jajal inyong tek maring praktekkane dokter Daplun lah,” batin Kaki Dawir maning. Mbarang […]

298 total views, 2 views today

Continue reading …

Tahanan Teroris

Comments Off on Tahanan Teroris
Tahanan Teroris

Kaki Kemplu nulis layang kanggo anake sing jenenge Daplun, sing agi depenjara merga ndarani teroris, layangé monine kaya kiye: Ada seorang ayah menulis surat kepada anaknya yang ada dipenjara karena dituduh terlibat membantu para teroris kasus bom. “Plun, bapakmu kiye wis tuwa mriyang-mriyangan, padahal siki mangsane kebonne detanduri jagung. Tapi kowe siki malahan depanjara, sapa […]

381 total views, 2 views today

Continue reading …

Teror Sarinah

Comments Off on Teror Sarinah
Teror Sarinah

Kemplu karo Dawir agi padha dhopokan kambi nonton tivi bom nang Sarinah Jakarta. Gole nonton katon padha getet pisan karo tukang ngebomme. “Jan wong koh teyenge gawe rekasa karo wong liya, ngapa sih ndedekan neror kaya kuwe?” Kemplu ngomong. “Lah mbuh kuwe anu agi nggolet sensasi ndeyan,” Dawir semaur. Daplun sing kawit mau meneng baen […]

319 total views, 3 views today

Continue reading …

Ora Gelem Diundang Bapak

Comments Off on Ora Gelem Diundang Bapak
Ora Gelem Diundang Bapak

Daplun kiye bocaeh mbejud tur ndableg banget, pokoke angel banget omong-omonganne. Kaya dina kuwe deweke agi diomongi nang ramanne mergane biji ulanganne ala-ala terus. “Kowe kiye kudu sinau sing sregep, masa aben-aben ulangan bijine ala boa, bapakke tuli isin karo bu guru,” Bapakke Daplun sing jenenge Kemplu ngomongi anakke. “Iya lah pak,” Daplun semaur. “wis […]

334 total views, 3 views today

Continue reading …

Jagoan Ndesa

Comments Off on Jagoan Ndesa
Jagoan Ndesa

    Daplun sing seumur-umur dadi preman nang kampung kepengin njajal awak ngode maring Jakarta. Senajan kendel ora etung Daplun kiye babarblas ora tau lunga-lunga cara wongnge ya anu wong kamso kampungan ndeso bin kuper. Mbarang wis dipikir mateng deweke akhirre mangkat maring Jakarta tujuane melu ngode nggone kanca batir sing wis sukses. Wengine deweke numpak […]

355 total views, 2 views today

Continue reading …

Bedane Taman Mini, Metro Mini, karo Rok Mini

Comments Off on Bedane Taman Mini, Metro Mini, karo Rok Mini
Bedane Taman Mini, Metro Mini, karo Rok Mini

    Daplun karo Darwen agi pada dophokan agepan gawe taman nang sekolahan. “Plun angger gawe taman sing ukuranne ora usah gede-gede apikke kepriwe yah?” Darwen takon maring Kancanne. “Nek arep gawe taman sing ukurrane ora gede berartai cilik ya?” Daplun takon. “Ya iya ora gede ya cilik, kepriwe sih ko,” Darwen semaur. “Ora kaya kuwe, […]

949 total views, 1 views today

Continue reading …

Cawet Ketinggalan

Comments Off on Cawet Ketinggalan
Cawet Ketinggalan

Wis ana seminggu kiye Sariwen lunga meng luar kota, dolan sekang umaeh sedulure. Mbarang bali Sariwen kaget mergane nang kamarre ana cawet wong wadon ningeng dudu duweke Sariwen. “Bisa-bisane ana cawet wong wadon nang kamarku tapi dudu duweke inyong yah…, kiye tah bapane bocah ora beres, njaluk dikruwes kruwes,” batin Sariwen. Mbarang kaya kuwe Sariwen […]

377 total views, 2 views today

Continue reading …

Dipangan Kewan Galak

Comments Off on Dipangan Kewan Galak
Dipangan Kewan Galak

Esuk esuk Daplun karo Dawir wis agi padha dopokan. Wong loro mau agi padha pamer calon presiden pilihanne dewek-dewek ana sing ndukung Prabowo ana sing ndukung Jokowi. “Lah daripadha ngomongna capres ora nana rampunge mending bedhekan baen yuh..,” Daplun ngomong. “Halah nantang bedhekan koh kambi inyong, sing wingi ko ben kalah koh,” Dawir semaur mandan […]

432 total views, no views today

Continue reading …

Duit Sial

Comments Off on Duit Sial
Duit Sial

Dina Kuwe Daplu katon agi bungah banget, gole ngempani ayam jagone kambi singsotan. Tapi tembe bae singsotan bojone sing jenenge Dakem teka. “Pak, jan-jane bonuse sekang kantor wis cair durung?” Dakem takon karo bojone. “Ana apa takon-takon, kaya wartawan bae,” Daplun semaur. “Ditakoni kaya kuwe be kesuh…,” Dakem ngomong maning. “Lah kowe gole takon njeleih […]

259 total views, 1 views today

Continue reading …

Gagal Gole KB

Comments Off on Gagal Gole KB
Gagal Gole KB

Daplun karo Dakem gole bebojoan jan-jane ya urung suwe-suwe banget tapi anake wis rendel pisan. Ngasikan bola bali penyuluh keluarga berencana (KB) sing jenenge Pak Dawir teka meng umaeh kon padha melu KB. “Geh anake wis akeh esih padha piyik-piyik maning, mbok padha melu KB, melas anakke lah,” Pak penyuluh Dawir ngomongi wong loro Daplun […]

445 total views, 4 views today

Continue reading …

Robot Anti Nglombo

Comments Off on Robot Anti Nglombo
Robot Anti Nglombo

Daplun kiye wonge pinter banget, senajan ora sekolah duwur tapi deweke pintere kaya profesor lah. Sawijining dina Daplun gawe robot sing bisa ndeteksi wong nglombo apa ora gole ngomong. Robote bakalan nampong sapa baen sing ngomonge nglombo. Dina kuwe robote arep dijajal, Daplun nunggu anakke bali sekolah. tapi dienteni ngasi sore anakke tembe bali. “Dawir, […]

293 total views, 3 views today

Continue reading …

Ngode Dadi Tukang Becak

Comments Off on Ngode Dadi Tukang Becak
Ngode Dadi Tukang Becak

Ora duwe gawean nang ndesane, Daplun sing umaeh nang nderik banget lunga maring Purwokerto. Tujuane deweke arep nggolet gawean. Akhire Daplun olih gawean dadi tukang becak meski deweke jan-jane ora ngerti babarblas dalan nang Purwokerto. “Jan jebul Purwokerto kotane rame temen ya,” batin Daplun gumun. Daplun sing tembe tau dolan meng Purwokerto dadi plonga-plongo, soale […]

472 total views, no views today

Continue reading …

Jebul Bojone Kere

Comments Off on Jebul Bojone Kere
Jebul Bojone Kere

Tembe rong wulan kawin Dakem karo Daplun mulai ribut. Gara-garane si Daplun konangan ora gablek duit. “Ngertia inyong bebeh, kawin karo ko,” Dakem ngromed. “Kenangapa, ko jengkel, kenangapa?” Daplun takon. “Gemiyen ko nglombo maring inyong,” Dakem semaur. “Nglombo kepriwe..?” Daplun semaur. “Kenangapa gemiyen ko ora waleh nek kowe jebul kere banget kaya kiye,” Dakem ngomong […]

486 total views, 1 views today

Continue reading …

Indosat Ooredoo Siap Perkuat Jaringan

Comments Off on Indosat Ooredoo Siap Perkuat Jaringan
Indosat Ooredoo Siap Perkuat Jaringan

Jelang Perayaan Tahun Baru JAKARTA – Selama liburan akhir tahun dan tahun baru, Indosat Ooredoo siap mendampingi segala aktivitas komunikasi pelanggannya. Yakni dengan menyiapkan kapasitas jaringan yang disesuaikan kemungkinan lonjakan trafik. “Kami telah menyiapkan kapasitas jaringan untuk mengantisipasi segala kemungkinan kenaikan trafik, baik untuk suara, SMS, maupun data. Hal ini juga didukung dengan telah tersedianya […]

435 total views, 4 views today

Continue reading …

Takon Sepur Liwat

Comments Off on Takon Sepur Liwat
Takon Sepur Liwat

Ora biasa-biasane awan-awan pas srengengene agi semelet-semelette Mbah Daplun malah mlaku-mlaku. Mbarang gutul perlintasan sepur Mbah Daplun mandeg karo tingak-tinguk. Weruh ana wong tuwa tingak tinguk sing jaga perlintasan banjur merekki. “Agi ngapa mbah tingak-tinguk nang kene, ati ati mbok ketabrak sepur loh,” penjaga sing jenenge Dawir ngomongi. “Geh inyong arep takon,” Mbah Daplun ngomong. […]

402 total views, no views today

Continue reading …

Tuku Sroto Ayam

Comments Off on Tuku Sroto Ayam
Tuku Sroto Ayam

Esuk-esuk dawir wis kesuh-kesuh nang warung srotone Daplun. Dawir ngerasa Daplun wis nglomboni deweke mulane si Dawir dadi kesuh-kesuh. “Ko jan jane niat dodolan sroto ora sih?” Dawir takon meng Daplun. “Ana apa teka teka koh kesuh kesuh kaya wong kencoten,” Daplun semaur. “Geh inyong mau kongkon anakkku tuku sroto nang kene, siki inyong  njaluk […]

337 total views, 1 views today

Continue reading …

Dikongkon Tuku Gula Pasir

Comments Off on Dikongkon Tuku Gula Pasir
Dikongkon Tuku Gula Pasir

Dina kuwe Daplun dikongkon mamake kon tuku gula pasir. “Plun gula pasire entong, nganah tuku nang warunge Mbah kemplu,” Mamake sing jenenge Dakem kongkon meng Daplun. Daplun sing agi nonton tivi dadi ora patiya krungu. “Kepriwe mak, tuku apa,” Daplun takon. “Tuku gula pasir nang nggone Mbah Kemplu, sekilo ya, cepetan loh kae ramane selek […]

332 total views, 2 views today

Continue reading …

Ngombe Kopi

Comments Off on Ngombe Kopi
Ngombe Kopi

Sore-sore Daplun ketekan kancane si Kemplu. Wong loro mau banjur padha dopokan nang teras. “Kang siki ben dina ujarku koh ana-ana baen ya,” Kemplu ngomong. “Ana-ana baen kepriwe,” Daplun takon. “Ya kae aben maca koran Radar Banyumas mesti ana baen kejadian sing aneh-aneh, ana bocah cilik nyolong, ana maning pejabat pada korupsi lah pokoke macem-macem […]

303 total views, 2 views today

Continue reading …

Diundang Kepungan

Comments Off on Diundang Kepungan
Diundang Kepungan

Dina kuwe kaki Daplun diundang tanggane sing jenenge Pak Kemplu kon kepungan. Pas gutul umaeh Pak Kemplu wis katon rame. “Assalamualaikum,” Kaki Daplun aweh salam. “waalaikumsalam, ohh kaki Daplun ngeneh ki, ngeneh njagong kene,” Pak Kemplu ngongkon kaki Daplun mlebu. Mbarang mlebu terus salaman karo tamu sing sing wis padha teka kaki Daplun njagong nang […]

402 total views, 1 views today

Continue reading …