Home » Archives by category » Mblaketaket
Ora Seneng Film Indonesia

Ora Seneng Film Indonesia

Awan kuwe nang kelase Daplun ketekan sutradara top sing biasa gaweni film-film berkelas nang Indonesia. “Jan kebenaran banget kelase dewek ketekan sutradara film sing agi mocer-moncere, silahkan maju pak sutradara,” Pak Guru Kemplu ngomong kambi mempersilahkan sutradarane maju nang ngarep kelas. Mbarang maju nang ngarep kelas pak sutradara mau banjur cerita. “Dadi film Indonesia siki […]

Beda Manuk Kambi Kucing

Comments Off

Daplun sing lagi bali mudik sekang Jakarta agi seneng-senenge pamer bedek-bedekan maring kanca-kancane. Kaya dina kuwe deweke agi ngajak bedekan. “Geh inyong duwe bedekan, nek bisa mbedek ko padha tek tukokna sroto,” Daplun nantang kanca-kancane. “Ya wis ngeneh ko duwe bedekan apa, angger bener inyong tukokna rong mangkok ya?” Kemplu gole semaur semangat banget. “Lah […]

Continue reading …

Daplun ABG Tua

Comments Off

Senajan wis umur ditambah kelakuane ndesani tapi sing jenenge Daplun kiye gayane kaya bocah enom. Ndeyan wong sing kaya kiye sing sok diundang karo paraban ABG Tua. Ceritane Daplun sore kuwe dolan meng alun-alun. Weruh akeh ABG, deweke dadi kemlecer pengin kenalan. “Jan bocaeh ayu-ayu banget,” batin Daplun. Mbarang kaya kuwe Daplun marani salah sijine […]

Continue reading …

Latihan Ngitung Angka

Comments Off

Daplun sing tembe sekolah nang taman kanan-kanak dina kuwe olih pelajaran berhitung. “Jajal nang kene sapa sing wis bisa ngitung angka,” Bu Guru Dakem takon. Ditakoni kaya kuwe ora nana bocah sing semaur kabeh padha meneng. “Ayo sapa sing bisa mengko olih hadiah,” gurune takon kambi aweh iming-iming. Mbarang gurune ngomong ana hadiaeh Daplun langsung […]

Continue reading …

3 + 3 Padha Karo 6

Comments Off

Wis ana sewulan Daplun, Kemplu karo Kucluk dirawat nang rumah sakit perkentiran. Dina kiye doktere jadwale ngetes wong telu mau wis ana kemajuan apa durung. “Daplun, Kemplu karo Kucluk padha ngeneh,” pak dokter ngundang wong telu mau. “Ana apa boss,” Daplun sing angger ngundang doktere karo undangan boss semaur. “Ora papa inyong cuman arep takon,” […]

Continue reading …