Home » Archives by category » Mblaketaket

Olih Warisan Wedhus

Daplun karo Kemplu kiye kakang adi sing kelebu golongan ora gablek duit tur juga uteke mandan ora jalan alias lengob. Sawijining dina bapake cah loro mau aweh warisan wedhus loro. Mbarang bapake mati, Daplun karo Kemplu padha dophokan priwe carane mbedakna wedhus warisane. “Carane kepriwe ya, ben wedhusmu karo wedhusku ora ketuker-tuker?” Daplun takon maring […]

Daplun Dadi Wartawan

Comments Off

Lulus kuliah Daplun sing aktivis kampus kiye milih kerja dadi wartawan. “Dadi wartawan baen lah, kayane gawean kiye maen,” batin Daplun. Akhire Daplun melu test dadi wartawan. Mbarang diterima, banjur melu pelatihan, Daplun mulai liputan nang lapangan. Dina kuwe deweke olih tugas liputan wawancara karo pejabat sekang Jakarta sing agi maring daerah. “Kowe jam sanga […]

Continue reading …

Oran Nemu-Nemu Bensin

Comments Off

Sing jenenge Daplun kiye kawit lair ora tau lunga-lunga, mergane nang ndesane ora nana angkutan liwat. Dadine Daplun karo kanca-kancan neng ndesa kono tergolong wong sing ora gaul. Kegiatanne Daplun ndina-ndina ya kur esuk mangkat macul awan bali, sore ngarit nggo ngempani wedhus karo sapi… ngesuk ya kaya kuwe maning, esuk mangkat macul awan bali, […]

Continue reading …

Wedi Ditinggal

Comments Off

Ceritane soal keluarga sing tembe duwe anak siji, umure tembe nem tahun jenenge Daplun. Keluarga kuwe umaeh esih ngontrak, umaeh cilik sing kamarre kur siji.   Angger turu bapake, ibune karo anakke sekamar dadi siji. Aben bapake karo ibune arep turu bareng, mesti kudu ngenteni si Daplun turu ndhisit. Nggo mastikna nek Daplun wis turu apa […]

Continue reading …

Melas Maring Anakke

Comments Off

Daplun sing wong asli Jakarta duwe anak ayu banget. Anakke wis ana telung wulan kiye kawin karo wong Jawa sekang Banyumas. Niate Daplun arep tilik anakke sekalian pengin ngerti umaeh besanne sing jenenge Kemplu. Sidane Daplun tilik anakke nang tlatah Banyumas. Jenenge wong asli Jakarta Daplun kiye ora mudeng bahasa Banyumasan. Ndilalah besanne singa sli […]

Continue reading …